Březen 2009

Dalmatin

31. března 2009 v 17:30 | www.cokl.cz |  PS D

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/d022bbbdfcac780121c5e82456e876a7.jpg

Země původu:

Dalmácie, Chorvatsko.

Patronát:

FCI.

Použití:

Doprovodný pes, rodinný pes, vhodný k výcviku pro různé účely.

KLASIFIKACE FCI:

Skupina 6 - Honiči a barváři.
Sekce 3 - Příbuzná plemena bez pracovní zkoušky.

CELKOVÉ VZEZŘENÍ:

Dalmatin je dobře vyvážený, nápadně tečkovaný, silný, svalnatý a aktivní pes. Symetrický ve svých tvarech, bez hrubosti a těžkopádnosti a jako bývalý "kočárový pes" schopný velké vytrvalosti a značné rychlosti.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka těla : výška v kohoutku 10 : 9
Délka lebky : Délka čenichu 1 : 1

POVAHA/TEMPE­RAMENT:

Vstřícný a přátelský, ne plachý nebo váhavý, bez nervozity a agresivity.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/dalmatin.jpg

HLAVA:

Správné délky.

LEBEČNÍ PARTIE:

Lebka plochá, poměrně široká mezi ušima, spánková část dobře utvářená. Mírná čelní rýha. Zcela bez vrásek. Stop mírně zdůrazněný.

ČELISTI/ZUBY:

Če­listi silné s dokonalým a pravidelným nůžkovým skusem, tj. řezáky horní překrývají řezáky dolní a jsou vsazeny kolmo v čelisti. Žádoucí je kompletní soubor 42 zubů /ve shodě se zubním vzorcem/. Zuby mají správné proporce a jsou bílé.

OČI:

Posazené mírně od sebe, střední velikosti, kulaté bystré a jiskrné, s inteligentním a pozorným výrazem.Barvaje tmavohnědá u černě tečkovaných, světle hnědá až jantarová u hnědě tečkovaných. Oční okruží plně černé u černě tečkovaných, plně hnědé u hnědě tečkovaných.

UŠI:

Nasazené spíše vysoko, střední velikosti, poměrně široké v nasazení. Nesené těsně u hlavy, pozvolna se zužující v zakulacenou špičku. Jemné struktury, dobře zbarvené, preferují se tečkované.

ŠÍJE:

Mírně dlouhá, pěkně klenutá, zužující se k hlavě, bezlaloku.

KOHOUTEK:

Dobře vyjádřený.

HŘBET:

Silný, rovný.

BEDRA:

Souměrná­,osvalená a mírně klenutá.

ZÁĎ:

Velmi mírně skloněná.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/2933e35e7f9f66a25766cc26304504f6.jpg

HRUDNÍK:

Nepříliš široký,ale hluboký a prostorný. Hloubka má sahat k loktům. Předhrudí dobře viditelné z profilu. Žebra správných proporcí, dlouhá, pružná, nikdy plochá, sudovitá nebo špatně utvářená.

SLABINY:

Úzké.

DOLNÍ LINIE:

Břicho vtažené směrem k bedrům.

OCAS:

Dosahuje přibližně k hleznu. Silný v nasazení, rovnoměrně se zužující ke špičce; prostý hrubosti. Nasazený ani příliš vysoko ani příliš nízko. V klidu nesený svisle s mírným ohnutím nahoru v poslední třetině délky. V pohybu je nesen výše, mírně nad horní linií, ale nikdy vzpřímený nebo stočený.

PŘEDNÍ KONČETINY:

Dokonale rovné, se silnými okrouhlými kostmi až dolů k tlapkám.

RAMENA:
Mírně šikmá, souměrná a osvalená.

LOKTY:
Přiléhající těsně k tělu, ani vybočené ani vbočené.

ZÁPĚSTÍ:
Silná, mírně pružná.

ZADNÍ KONČETINY:

Zaoblené osvalené, souměrné. Při pohledu zezadu jsou zadní končetiny kolmé a rovnoběžné.

KOLENA:
Dobře úhlená.

STEHNA:
Silná.

HLEZNA:
Silná, dobře úhlená.

TLAPKY:

Kulaté, pevné s dobře klenutými prsty /kočičí tlapky/. Polštářky kulaté,tuhé a elastické. Drápy černé nebo bílé u černě tečkovaných, hnědé nebo bílé u hnědě tečkovaných.

KROK/POHYB:

Vel­ká volnost pohybu. Pohyb pravidelný, plný síly, rytmický s dlouhým krokem a dobrým posunem vycházejícím ze zadních končetin; při pohledu zezadu se končetiny pohybují rovnoběžně, zadní sledují přední. Krátký krok a "pádlování" jsou chybné.

SRST:

Krátká, tvrdá, hustá, hladká a lesklá.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/dscn1074.jpg

ZBARVENÍ:

Základní barva je čistě bílá. Černě tečkovaný ráz s černými, hnědě tečkovaný ráz s hnědými tečkami; tečky nesplývají, ale jsou kulaté, co možná nejlépe rozmístěné. Velikost 2 - 3 cm v průměru. Tečky na hlavě, ocasu a končetinách jsou menší než na těle.

VELIKOST A HMOTNOST:

Velký význam má celková vyváženost.

Kohoutková výška psa:
56 - 61 cm.

Hmotnost:
27 - 32 kg.

Kohoutková výška feny:
54 - 59 cm

Hmotnost:
24 - 29 kg.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/dog-dalmatian31.jpg

VADY:

Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu; na zřetel má být brána v přímé úměrnosti k jejímu stupni. + tzv. bronzovitost /přechodně "bronzovité" zbarvení srsti u černě tečkovaných/.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Zjevný podkus nebo předkus, ektropium, entropium; břízově bílé oči, oči různé barvy /heterochromie/, modré oči ,hluchota, ohraničená plotna okolo očí nebo kdekoliv na těle, trikolorní zbarvení /černé a hnědé tečky na tom samém psovi/, citrónové nebo broskvové zbarvení, velmi bojácná nebo agresivní povaha

Poznámka:

Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-352/010.jpg

Kuvasz

30. března 2009 v 21:12 | www.cokl.cz |  PS K

http://cdn-www.dailypuppy.com/media/dogs/anonymous/biggie_kuvasz_10.jpg_w450.jpg

Země původu:

Maďarsko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06. 04. 2000.

POUŽITÍ:

Kuvasz se používá ke hlídání a k ochraně domů a majetku a dalšího cenného vlastnictví a osob. Používal se také k lovu a jako slidič.

KLASIFIKACE FCI:

Skupina FCI: 1 Ovčáci a honáčtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů).
Sekce 1 Ovčáčtí psi.
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:

Jde o prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Potřebovali tyto psy ke hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k rozvinutému loveckému pudu se tito psi používali v dobách krále Matyáše Korvína přednostně k lovu. Od doby, kdy je pastevectví na ústupu, je jeho původní využití podstatně vzácnější, a proto se zabydluje spíše ve vesnicích a v poslední době dokonce ve městech.
http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/518109264643l.JPG

CELKOVÝ VZHLED:

Psi tohoto plemene jsou silní, velcí a vykazují hustou, zvlněnou bílou srst. Jejich půvabný vzhled vyzařuje ušlechtilost a sílu. Jednotlivé části těla navzájem harmonicky ladí a končetiny nejsou ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Stavba kostry je silná, ale není hrubá. Silné osvalení je štíhlé a klouby jsou ostře řezané. Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý a blíží se čtvercovému.

Dobré osvalení. Silná postava, živý temperament, velká pohyblivost. Jeho vzhled svědčí o neúnavné výkonnosti.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

 • Délka těla mírně přesahuje kohoutkovou výšku.
 • Hloubka hrudníku odpovídá zhruba polovině kohoutkové výšky.
 • Délka tlamy je poněkud kratší než polovina celkové délky hlavy.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):

Kuvasz je odvážný, smělý a nebojácný pes. Osoby svěřené jeho péči nebo pod jeho ochranu svěřený majetek brání i s nasazením svého života. Je sebevědomý, při špatném zacházení může být agresivní. Je velmi věrný, spolehlivý, miluje svého pána a své prostředí. Potřebuje hodně pohybu a musí mít dostatek činnosti. Je nenáročný, péče o něj je snadná a dobře snáší i velmi špatné povětrnostní podmínky. Za projevenou lásku a péči je vděčný.

HLAVA:

Hlava kuvasze je charakteristicky klínovitá, v harmonickém poměru s tělem, vzhledná, ušlechtilá a vyzařuje pozoruhodnou sílu. Hlava je typicky štíhlá a suchá. Od příbuzných plemense kuvasz odlišuje především tvarem hlavy. Hlava psa je trochu robustnější než hlava feny.

MOZKOVNA:

 • Lebka:
Lebka je široká, čelo lehce vystupuje. Uprostřed čela probíhá dobře vyjádřená rýha.
Stop: Málo vyjádřen.
 • LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
Široká, dlouhá a dobře osvalená.
 • Nosní houba:
Černá nosní houba je tupě řezaná.
 • Tlama:
Hřbet nosu je rovný. Tlama se stejnoměrně zužuje k čenichu, ale nikdy není špičatá.
 • Pysky:
Černé, těsně přiléhající; Okraj koutku tlamy je zoubkovaný.
 • Čelisti / zuby:
Dobře vyvinutý, silný, pravidelný a zubnímu vzorci odpovídající úplný nůžkový skus.
 • Oči:
Poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru, tmavě hnědé. Okraj očních víček je černý a těsně přiléhá k oční bulvě.
 • Uši:
Středně vysoko nasazené, od kořene odstávající v oblouku zhruba do třetiny celkové délky, poté spadající a těsně přiléhající k hlavě. Uši jsou ve tvaru V se zaoblenou špičkou. Při vzbuzené pozornosti psa je ucho poněkud výše zdvižené. Nikdy není neseno vzpřímené ani stočené.
 • KRK:
Krk je spíše krátký než středně dlouhý a je silně osvalený. S horizontálou tvoří úhel mezi 25° až 30°. Šíje je krátká. Pevně přiléhající kůže na hrdle, netvoří se lalok. U psů je výrazný límec a hříva.

TRUP:

Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý, je to ležící obdélník a poměrem svých stran se blíží se čtvercovému tvaru.
 • Kohoutek:
Dlouhý, od roviny hřbetu se výrazně zvedá.
 • Hřbet:
Středně dlouhý, rovný, široký, dobře osvalený a pevný.
 • Bedra:
Krátká; jsou pevným a plynulým pokračováním hřbetu.
 • Záď:
Lehce spadající, bohatě osvalená, široká. Osrstění je velmi husté, takže záď může vlivem srsti vypadat poněkud přestavěná.
 • Předhrudí:
Vzhledem k silně vyvinutému svalstvu je předhrudí zaoblené a špička hrudní kosti vystupuje jen lehce.
 • Hruď:
Hluboká, dlouhá, lehce klenutá.
 • Spodní linie z profilu a břicho:
V pokračování hrudního koše, směrem dozadu lehce vtažené.

OCAS:

Nízko nasazený, přímým pokračováním lehce spadající zádi. Ocas spadá svisle a má lehce nahoru zatočenou, nedeformovanou špičku. Délkou dosahuje k hleznu. Při vzbuzené pozornosti a při vzrušení psa se může zvedat nejvýš na úroveň hřbetní linie.
http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/8908972641854l.JPG

KONČETINY

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny podpírají trup až k zápěstí svisle; jsou rovnoběžné a přiměřeně široce postavené. Při pohledu zepředu je postavení hrudních končetin korektní, jestliže svislá linie spuštěná z ramenního kloubu spadá rovnoběžně s osou hrudní končetiny a protíná její prsty mezi 3. a 4. prstem. Postavení při pohledu ze strany je korektní, jestliže svislice spuštěná z loketního kloubu směrem k zemi probíhá středem končetiny až k zápěstí.
 • Plece:
Lopatka dlouhá a šikmo uložená, svalnatá; přiléhá těsně a pevně k hrudnímu koši, aniž by tím ztrácela na pohyblivosti.
 • Nadloktí:
Středně dlouhé, dobře osvalené. Nadloktí a lopatka tvoří v rameni úhel zhruba 100°-110°.
 • Loket:
Suchý, těsně přiléhající ke stěně hrudníku; není vytočený ven, ani vbočený dovnitř. Nadloktí a předloktí tvoří úhel zhruba 120°-130°.
 • Předloktí:
Poměrně dlouhé, rovné, kompaktní, se štíhlým svalstvem. Se silnými šlachami pokračuje směrem k zápěstí.
 • Zápěstí:
Dobře vyvinuté, pevné. Ocelové šlachy.
 • Přední nadprstí:
Poměrně krátké, štíhlé, lehce skloněné (úhel ke svislé ose činí 10° až 15°).
 • Tlapy hrudních končetin:
Kulaté nebo trochu oválné, pevné. Prsty jsou krátké a tak vysoko klenuté, že se uprostřed vůbec nedotýkají podložky. Pružné, dobře navzájem přiléhající. Polštářky tlap jsou pružné, černé. Drápy jsou tvrdé, silné, černé nebo břidlicově šedé.

Pánevní končetiny:

Postavení pánevních končetin je při pohledu ze strany korektní, jestliže se koleno nachází pod sedacím hrbolem a tlapa pod kyčelním kloubem. Svislice spuštěná z vrcholu sedací kosti se dotýká patní kosti. Postavení pánevních končetin při pohledu zezadu je korektní, jestliže svislá linie spuštěná ze sedací kosti probíhá rovnoběžně s osou končetiny, obě končetiny jsou rovnoběžné a postaveny v přiměřené vzdálenosti od sebe.
 • Stehna:
Stehna jsou vybavena velmi dlouhými, širokými, mohutnými svaly, jsou těsně spojena s pánví. Pánev a stehno tvoří úhel zhruba 100°-110°.
 • Kolena:
Objemná. Úhel mezi stehnem a lýtkem činí 110° až 120°.
 • Lýtka:
Dlouhé, mohutné osvalení přechází u hlezna v silné šlachy. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny svislé, oboustranně jsou rovnoběžné s osou těla psa.
 • Hlezna:
Široká, objemná, suchá, šlachovitá. Zaúhlení hlezenního kloubu činí 130 až 140°.
 • Nárt:
Dlouhý, kolmý.
 • Tlapy pánevních končetin:
Oválné, jinak jako tlapy hrudních končetin.
 • CHODY:
Druhý, pomalý, vydatný krok. V klusu je pohyb pružný, lehký, pérovaný, prostorný, vydatný, stejnoměrný, vytrvalý. Lokty nejsou vtočeny dovnitř ani vybočeny ven.

KŮŽE:

Obsahuje hodně pigmentu. Je břidlicově šedá a pevně přiléhající.

OSRSTĚNÍ

Srst:

Přiměřeně tvrdá, zvlněná, poněkud tuhá, nemá přílišný sklon ke zplstnatění. Pod hrubější krycí srstí se nachází jemnější, hebká podsada. Hlava, uši a tlapy jsou pokryté krátkou srstí v délce 1 až 2 cm, hustou a rovnou. Přední a boční strany hrudních končetin a dále pánevní končetiny pod koleny jsou rovněž pokryty krátkou rovnou srstí, dlouhou rovněž 1 až 2 cm. Na zadní straně končetin se nacházejí 5 až 8 cm dlouhé praporce, které dosahují na pánevních končetinách až k hleznu. Kolem kroku se nachází límec, který se prodlužuje a zasahuje až na hruď, kde tvoří hřívu. Ta je velmi výrazná zejména u psů. Na těle, na stehnech a na plecích je srst středně dlouhá (4 až 12 cm), je bohatě zvlněná a tvoří často hřebínky srsti, lemy a chomáče. Ocas je po celé délce porostlý hustou, zvlněnou srstí; na špičce může délka srsti dosahovat 10 až 15 centimetrů.

Barva:

Bílá, slonovinová je povolená. Nosní houba, okraj očních víček a pysky jsou černé. Polštářky tlap jsou černé nebo břidlicově šedé. U patra je žádoucí tmavá barva; růžově zbarvené skvrny jsou přípustné.

Velikost :

Kohoutková výška:
Psi: 71 - 76 cm.
Feny: 66 -70 cm.

Hmotnost:

Psi: 48 -62 kg.
Feny: 37 -50 kg.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Výrazný stop.
 • Nedostatek pigmentu nosní houby, pysků a očních víček.
 • Chybění jednoho zubu nebo několika zubů, pokud jde o řezáky, špičáky, třeňové zuby (premoláry) 2-4, stoličky (moláry) 1-2; chybění více než 2× PM 1; na M3 se nebere zřetel.
 • Předkus nebo podkus, zkřížený skus; Ztráta kontaktu řezáků o více než 2 mm.
 • Entropium, ektropium.
 • Vzpřímené uši.
 • Zvednutý i v klidu nad linii hřbetu nebo zatočený nad zádí.
 • Srst se sklonem k chundelatosti, kučeravá nebo nezvlněná popřípadě drátovitá srst.
 • Končetiny porostlé dlouhou srstí.
 • Odchylující se barva srsti.

Poznámka:

Psi musí vykazovat dvě očividně+ normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/346738264848l.JPG


Americký vodní španěl

25. března 2009 v 11:57 | Cokl.cz |  ps A

ORIGINÁLNÍ NÁZEV PLEMENE:

American Water Spaniel

HISTORIE:

Je to poměrně mladé plemeno, které vzniklo teprve koncem minulého století. Cílem lovců bylo najít psa, který by byl dobrým slídičem a uměl také přinášet z vody postřelené vodní ptáky.

POPIS:

Lovecký pes na kachny a v dnešní době společník člověka.

POVAHA:

Americký vodní španěl je přátelský a inteligentní pes, zapálený celou svou duší pro hon. Je velmi bystrý, odvážný a ukrývá v sobě velké množství energie.

SRST:

Tento pes má srst střední délky, na různých částech těla různě kudrnatou, ne hrubou, ale dobře přiléhající k tělu .Podsada je velmi hustá a chrání Amerického vodního španěla před zraněním. Nejhustěji osrstěné jsou záda a krk. Nejméně osrstěné je čelo, které je pokryto krátkými hladkými chlupy.


BARVA:

Vyskytuje se v barvě čokoládově hnědé či játrově hnědé. Nepřípustné je černé či strakaté zabarvení.

VÝŠKA:

38 - 45,5 cm.

HMOTNOST:

11 - 20 kg.

OFICIÁLNÍ ZKRATKA V ČR:

AWS

ČÍSLO STANDARDU:


301/ 22. 01. 1999 (Velká Británie).

Další informace:

Péče o srst:
Vyžaduje pravidelnou péči o srst. Celkový vzhled srsti může působit trochu neupraveným dojmem. Proto se provádí zkracování srsti a uši se holí.
Výcvik:
Je to bezproblémový pes, který se velmi lehce cvičí.

Nároky na pohyb:
Dopřejte psovi dostatečný pohyb a vymyslete pro něho aktivity, při kterých ze sebe vybije energii.
Zajímavosti:
Průměrná délka života kolem 12 let.

Anglický plnokrevník

21. března 2009 v 19:29 k a

Popis a charakteristika

Anglického plnokrevníka lze bez nadsázky považovat za nejrychlejší plemeno koní na světě. Ostatně - celá jeho tělesná stavba ho předurčuje k rychlosti. Má výrazný kohoutek, silný hřbet a záď, nápadně dlouhou, šikmou lopatku, dlouhé silně nohy a poměrně dlouhý, většinou nízko nasazený krk. Jeho chod je proto nízký, dlouhý a úsporný. Důležitá je kvalita kopyt, která mohou být trochu plošší. Hloubka hrudníku umožňuje maximální roztažení plic, což je pro dostihového koně podstatné. Hlava plnokrevníka je delší, užší, ušlechtilá, s živýma a výraznýma očima.
Průměrná výška anglického plnokrevníka je 157 cm v kohoutku, ovšem to není určující. Závodní koně bývají vyšší - od 165 cm do 175 cm, sprinteři naopak menší - kolem 160 cm. Obvod hrudi je mohutný, od 180 do 195 cm, a holeň nemá být v obvodu menší než 20 cm. Hmotnost koně bývá 500-600 kg. Barva srsti není důležitá, převládají však hnědáci a ryzáci; bělouši jsou vzácnější, ale zato se velmi často vyskytují bílé znaky.

Povaha

Anglický plnokrevník je kůň velmi svérázný, temperamentní a často nervózní. Dá se říct, že každý z nich je osobností. Má také své rozmary a často prosazuje svou vůli. Například klisnu Kincsem doprovázela na dostihy kočka, Belendek se uklidňoval přítomností berana, s nímž sdílel stáj, jiní koně přátelili se psy. Povaha plnokrevníka je zcela podřízena účelu, k němuž je chován - běhat brzy a běhat rychle.

Využití a sport

Je to výhradně sportovní kůň, používaný k dostihům, sportu, který se těší velké oblibě všude ve světě a určitě bude i v letech budoucích. Pro své vynikající vlastnosti byli plnokrevníci využíváni k získávání jiných plemen. Anglický plnokrevník se podílel na vzniku anglického polokrevníka, angloaraba, amerického klusáka, amerického jezdeckého koně a dokonce i českého teplokrevníka.Anglický chrt - Greyhound

16. března 2009 v 15:38 ps A

Země původu:

Velká Británie.

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.

Využití:

Dostihový pes.

KLASIFIKACE DLE FCI:

Skupina 10 chrti.
Sekce 3 krátkosrstí chrti.
Bez zkoušek z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED:

Silně stavěný, velký s velkorysými proporcemi, silného osvalení a symetrických tvarů, s dlouhým krkem a hlavou, velmi dobře uložených plecí, hlubokým hrudníkem, prostorným trupem, klenutými bedry, silnými pánevními končetinami, rovnými a rovnoběžnými běhy a tlapami, pružnými končetinami, které mimořádně podtrhují jeho charakteristický elegantní typ a přednosti.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT:

Mimořádně odolný a vytrvalý. Povaha inteligentní, přátelská, oddaná a vyrovnaná.

HLAVA:

Dlouhá, střední šířky.

LEBEČNÍ OBLAST:
Mozkovna: plochá.
Stop: mírný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Tlama: silné čelisti, dobře formované.
Čelisti / zuby: silné čelisti s dokonalý, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou posazeny kolmo v čelistech.
Oči: bystré, inteligentní, oválné a šikmo uložené. Přednostně tmavé.
Uši: malé, růžicovité, jemné textury.

KRK:

Dlouhý a svalnatý, elegantně klenutý, dobře přecházející v plece.

TRUP:

Hřbet: poměrně dlouhý, široký a silný.
Bedra: silná, mírně klenutá.
Hrudník: hluboký a prostorný, poskytující dostatek prostoru pro srdce. Žebra hluboká, dobře klenutá a dosahující daleko dozadu.
Slabiny: dobře vtažené.

OCAS:

Dlouhý, nasazený poměrně nízko, silný u kořene, zužující se ke špičce, nesen nízko, mírně zahnutý.

KONČETINY

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny dlouhé a rovné, kosti dobré substance a kvality. Lokty, nadprstí a prsty nejsou vtočeny dovnitř ani vytočeny ven.
Plece: šikmé, dobře dozadu uložené, svalnaté, aniž by byly příliš těžké, nahoře úzce postavené a jasně odsazené.
Lokty: volně pohyblivé a dobře postavené pod plecemi.
Nadprstí: středně dlouhá, lehce pružící.

Pánevní končetiny:

Trup a pánevní končetiny mohutné velikosti a dobře spojeny; v postoji umožňují psovi pokrýt odpovídající prostor.
Stehna a lýtka: široká a svalnatá, vykazující velkou sílu při pohybu vpřed.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: nízko postavená, nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.

TLAPY:

Střední délky, s kompaktními, dobře klenutými prsty a silnými polštářky.

POHYB:

Rovný, nízko vedený, daleko dosahující, volný dlouhý krok, umožňující psovi pohybovat se velkou rychlostí. Pánevní končetiny dosahují daleko pod tělo a zajišťují tak velkou hnací sílu za pohybu.

OSRSTĚNÍ

Srst:

Jemná a přiléhající.

BARVA:

Černá, bílá, červená, modrá, světle žlutohnědá, pískové barvy, žíhaná a všechny tyto barvy v kombinaci s bílou.

VELIKOST:

Ideální kohoutková výška:
Psi: 71 - 76 cm (28-30 palců).
Feny: 68 - 71 cm (27-28 palců).

VADY:

Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být hodnoceny jako vady a závažnost hodnocení vady musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.

Poznámka:

Všichni psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně spuštěná v šourku

Gordonsetr (Skotský setr)

14. března 2009 v 11:12 PS G

Země původu:

Velká Británie.

Doba vzniku:

18. století.

Původní využití :

Vystavování ptactva.

Využití dnes:

Společník, lovecký pes.

Klasifikace FCI:

Skupina 7 stavěcí psi (ohaři).
Sekce 2.2 stavěcí psi britští a irští setři.
S pracovní zkouškou.

Popis:

Toto plemeno je mezi setry nejsilnější, nejmohutnější i nejpomalejší. Než se stal populární lov se zbraněmi, psi vyhledávali a nacházeli zvěř, ale potom tiše seděli a čekali na příchod lovce. Tato jejich vlastnost přispívá k přátelské a uvolněné, vyrovnané povaze psa. Oddaný a poslušný gordonsetr je vynikajícím společníkem. Gordonsetr je o něco těžší než ostatní plemena setrů. Má težší hlavu, a výrazné pysky.Se svojí hladkou, tmavěčervenou srstí, na které jsou vyznačeny červené znaky, hedvábnou srstí s dlouhými třásněmi na uších, končetinách a ocase je gordonsetr atraktivní svým vnějším vzhledem.

Anglický název dlouhosrstých ohařů " setters " je odvozen od typického způsobu práce při lovu, jímž se liší od ostatních loveckých psů: přítomnost zvěře oznamují lovci usednutím ( to set ). Ze psa sedavého se tak postupně stal setter.

Ostatní ohaři té doby, tedy počátku 19.stol., kdy byli psi nazýváni psy stavěcími, patřili k nejdůležitějším a nejvyužívanějším loveckým psům, kteří na kontinentě takřka vytlačili ostatní lovecké specialisty, snad s vyjímkou norníků. Mluvilo li se ve střední Evropě o psech loveckých, byli tím míněni právě ohaři. Jejich hlavním úkolem při lovu bylo vyhledávat zvěř před lovcem, a při nalezení ji označit - " vystavit ". Po výstřelu následovalo vyhledání a přinesení úlovku, případně postup za kusem postřeleným.

Za pokračování plemen setrů považoval lord Bute černého setra chovaného ve Skotsku. Zda byl tento pes čistě černý nebo černý s tříslovými znaky, není jisté. V každém případě se černočervení setři ve Skotsku vyskytovali už v 17.století. Koncem 18.století byli neznámým autorem popsáni černočervení setři blíže.Nebyli to údajně rychlí psi, ale obzvlášť vytrvalí, a jak uvedl, lovili od časného rána do pozdního večera a měli vynikající nos. Když vystavovali, mohl si být lovec jist, že zvěř před nimi je.Tito psi se tedy vyskytovali daleko dříve, než lord Gordon ve Skotsku začal okolo roku 1820 s chovem setra.Vlastní čistokrevný chov a stabilizace plemene začaly teprve po Gordonově smrti v roce1837.Ve velkém počtu se černí setři s pálením objevili teprve v 60.letech, a od r.1861 se na výstavách otevřely samostatné třídy pro gordonsetry.

Celkový vzhled:

Tento pes je lovecký, stavěný pro cval, jeho vzhled odpovídá typu huntera (loveckého koně), schopného snést zatížení. Jeho stavba musí být celkově harmonická.

Povaha:

Je to pes inteligentní, schopný, působící důstojně. Je hrdý, společenský, od přirozenosti ušlechtilý a klidný.

Hlava:

Je spíše hluboká než široká. Vzdálenost od týlního hrbolu ke stopu je větší, než od stopu k nosu. Oblasti nad i pod očima jsou suché, dobře modelované.

Oblast mozková:
Mozkovna: je mírně zaoblená. Nejširší je mezi ušima. Je širší, než nosní hřbet, s výrazným týlním hrbolem.
Stop: výrazný.

Část obličejová:
Nos: je velký a široký, s otevřenými nozdrami, černý.
Nosní partie: je dlouhá, její linie jsou téměř rovnoběžné. Není
špičatá ani úzká. Její výška se nesmí rovnat její délce.
Pysky: nejsou volné; Jejich okraje jsou výrazně ohraničené.
Čelisti / zuby: čelisti jsou silné a mají perfektní kompletní nůžkový skus, což značí, že horní řezáky překrývají spodní v těsném kontaktu a jsou správně postaveny v dásních.
Líce: jsou tak málo vyplněné, aby hlava byla suchá.
Oči: ani příliš zapadlé, ani vystouplé, ale uložené dostatečně hluboko v očních jamkách. Jejich výraz je milý a inteligentní. Jsou tmavě hnědé a zářivé.
Uši: středně dlouhé a jemné. Zavěšené nízko a visící těsně podle hlavy.
Krk: dlouhý, suchý a klenutý (horní linie je konvexní), bez laloku.
Tělo: středně dlouhé.
Bedra: široká a mírně klenutá.
Hrudník: hluboký, nepříliš široký. Žebra jsou dobře klenutá, dosahující dost dozadu.

Ocas:

Rovný nebo mírně prohnutý; nesmí délkou přesahovat hlezenní kloub. Je nesen horizontálně ve výši hřbetní linie nebo pod ní. U kořene je silný, ke špičce se zeštíhluje. Vlajka, která začíná hned u kořene, je tvořena rovnou dlouhou srstí, která se směrem ke špičce zkracuje.

Končetiny

Hrudní končetiny:

Silné, se silnými rovnými kostmi.
Lopatky: lopatky jsou dlouhé a skloněné dozadu (šikmé), ploché, široké a přiléhající ke kohoutku. Jsou dobře pohyblivé.
Lokty: jsou nízko a přiléhají k tělu.
Záprstí: rovné.

Pánevní končetiny:

Pánevní končetiny jsou od kyčlí k hlezennímu kloubu dlouhé, silné a svalnaté. Od hlezenního kloubu k zemi jsou silné a krátké. Od hlezenního kloubu k zemi jsou rovně postavené. Sklon pánve se blíží horizontále.
Podkolení: jsou správně úhlená.
Tlapky: jsou oválné, prsty jsou sevřené a správně klenuté. Mezi prsty je mnoho srsti. Hrboly prstů jsou plné a polštářky silné.

Pohyb:

Pohyb je pravidelný, uvolněný a lehký, s výraznými impulsy vycházejícími ze zádi.

Srst:

Na hlavě, na přední straně nohou a na konci uší je srst krátká a jemná, ale na všech ostatních částech těla je středně dlouhá, rovná, bez kudrlin či zvlnění. Praporce na horní partii uší jsou dlouhé a hedvábné. Praporce na zadní straně běhů jsou dlouhé, jemné a rovné. Praporce jsou rovněž na břiše a mohou dosahovat až na hrudník a hrdlo. Praporce jsou co nejrovnější a prosté zvlnění či zkudrnacení.

Zbarvení:

Intenzivní zářivě uhlově černá, bez měděného nádechu, s jasně kaštanovými znaky pálení. Výskyt černých šmouh je přípustný na prstech a pod čelistmi. Pálení: dvě výrazné skvrny nad očima, jejichž průměr není větší jak 2 cm. Po stranách čenichu pálení nesmí dosahovat výš, než k základně nosu (nozder). Podobá se stuze, která lemuje z jedné stany na druhou nos a je výrazné. Na hrdle a na hrudi jsou dvě výrazné skvrny, jasně ohraničené. Znaky na vnitřní straně zadních nohou a stehen dosahují na přední stranu podkolení a dále pokrývají vnější stranu zadních nohou od hlezen až na prsty. Na předních nohou pálení dosahuje zezadu až k lokti a zepředu na zánártí či o málo výše. Pálení je také okolo konečníku. Je přípustná také velmi malá bílá skvrna na hrudi. Jakékoli jiné barvy nejsou přípustné.

Výška:

Kohoutková výška:
Psi: 26 palců (66 cm).
Feny: 24,5 palce (62 cm).

Hmotnost:

Psi: 65 angl. liber (29,5 kg).
Feny: 56 angl. liber (25.5 kg).

Chyby:

Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a podle stupně jejich vlivu na zdraví a dobrý stav psa.
Všechny viditelné fyzické či psychické anomálie jsou diskvalifikující.

Poznámka:

Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.