Kuvasz

30. března 2009 v 21:12 | www.cokl.cz |  PS K

http://cdn-www.dailypuppy.com/media/dogs/anonymous/biggie_kuvasz_10.jpg_w450.jpg

Země původu:

Maďarsko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06. 04. 2000.

POUŽITÍ:

Kuvasz se používá ke hlídání a k ochraně domů a majetku a dalšího cenného vlastnictví a osob. Používal se také k lovu a jako slidič.

KLASIFIKACE FCI:

Skupina FCI: 1 Ovčáci a honáčtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů).
Sekce 1 Ovčáčtí psi.
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:

Jde o prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Potřebovali tyto psy ke hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k rozvinutému loveckému pudu se tito psi používali v dobách krále Matyáše Korvína přednostně k lovu. Od doby, kdy je pastevectví na ústupu, je jeho původní využití podstatně vzácnější, a proto se zabydluje spíše ve vesnicích a v poslední době dokonce ve městech.
http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/518109264643l.JPG

CELKOVÝ VZHLED:

Psi tohoto plemene jsou silní, velcí a vykazují hustou, zvlněnou bílou srst. Jejich půvabný vzhled vyzařuje ušlechtilost a sílu. Jednotlivé části těla navzájem harmonicky ladí a končetiny nejsou ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Stavba kostry je silná, ale není hrubá. Silné osvalení je štíhlé a klouby jsou ostře řezané. Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý a blíží se čtvercovému.

Dobré osvalení. Silná postava, živý temperament, velká pohyblivost. Jeho vzhled svědčí o neúnavné výkonnosti.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

 • Délka těla mírně přesahuje kohoutkovou výšku.
 • Hloubka hrudníku odpovídá zhruba polovině kohoutkové výšky.
 • Délka tlamy je poněkud kratší než polovina celkové délky hlavy.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):

Kuvasz je odvážný, smělý a nebojácný pes. Osoby svěřené jeho péči nebo pod jeho ochranu svěřený majetek brání i s nasazením svého života. Je sebevědomý, při špatném zacházení může být agresivní. Je velmi věrný, spolehlivý, miluje svého pána a své prostředí. Potřebuje hodně pohybu a musí mít dostatek činnosti. Je nenáročný, péče o něj je snadná a dobře snáší i velmi špatné povětrnostní podmínky. Za projevenou lásku a péči je vděčný.

HLAVA:

Hlava kuvasze je charakteristicky klínovitá, v harmonickém poměru s tělem, vzhledná, ušlechtilá a vyzařuje pozoruhodnou sílu. Hlava je typicky štíhlá a suchá. Od příbuzných plemense kuvasz odlišuje především tvarem hlavy. Hlava psa je trochu robustnější než hlava feny.

MOZKOVNA:

 • Lebka:
Lebka je široká, čelo lehce vystupuje. Uprostřed čela probíhá dobře vyjádřená rýha.
Stop: Málo vyjádřen.
 • LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
Široká, dlouhá a dobře osvalená.
 • Nosní houba:
Černá nosní houba je tupě řezaná.
 • Tlama:
Hřbet nosu je rovný. Tlama se stejnoměrně zužuje k čenichu, ale nikdy není špičatá.
 • Pysky:
Černé, těsně přiléhající; Okraj koutku tlamy je zoubkovaný.
 • Čelisti / zuby:
Dobře vyvinutý, silný, pravidelný a zubnímu vzorci odpovídající úplný nůžkový skus.
 • Oči:
Poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru, tmavě hnědé. Okraj očních víček je černý a těsně přiléhá k oční bulvě.
 • Uši:
Středně vysoko nasazené, od kořene odstávající v oblouku zhruba do třetiny celkové délky, poté spadající a těsně přiléhající k hlavě. Uši jsou ve tvaru V se zaoblenou špičkou. Při vzbuzené pozornosti psa je ucho poněkud výše zdvižené. Nikdy není neseno vzpřímené ani stočené.
 • KRK:
Krk je spíše krátký než středně dlouhý a je silně osvalený. S horizontálou tvoří úhel mezi 25° až 30°. Šíje je krátká. Pevně přiléhající kůže na hrdle, netvoří se lalok. U psů je výrazný límec a hříva.

TRUP:

Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý, je to ležící obdélník a poměrem svých stran se blíží se čtvercovému tvaru.
 • Kohoutek:
Dlouhý, od roviny hřbetu se výrazně zvedá.
 • Hřbet:
Středně dlouhý, rovný, široký, dobře osvalený a pevný.
 • Bedra:
Krátká; jsou pevným a plynulým pokračováním hřbetu.
 • Záď:
Lehce spadající, bohatě osvalená, široká. Osrstění je velmi husté, takže záď může vlivem srsti vypadat poněkud přestavěná.
 • Předhrudí:
Vzhledem k silně vyvinutému svalstvu je předhrudí zaoblené a špička hrudní kosti vystupuje jen lehce.
 • Hruď:
Hluboká, dlouhá, lehce klenutá.
 • Spodní linie z profilu a břicho:
V pokračování hrudního koše, směrem dozadu lehce vtažené.

OCAS:

Nízko nasazený, přímým pokračováním lehce spadající zádi. Ocas spadá svisle a má lehce nahoru zatočenou, nedeformovanou špičku. Délkou dosahuje k hleznu. Při vzbuzené pozornosti a při vzrušení psa se může zvedat nejvýš na úroveň hřbetní linie.
http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/8908972641854l.JPG

KONČETINY

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny podpírají trup až k zápěstí svisle; jsou rovnoběžné a přiměřeně široce postavené. Při pohledu zepředu je postavení hrudních končetin korektní, jestliže svislá linie spuštěná z ramenního kloubu spadá rovnoběžně s osou hrudní končetiny a protíná její prsty mezi 3. a 4. prstem. Postavení při pohledu ze strany je korektní, jestliže svislice spuštěná z loketního kloubu směrem k zemi probíhá středem končetiny až k zápěstí.
 • Plece:
Lopatka dlouhá a šikmo uložená, svalnatá; přiléhá těsně a pevně k hrudnímu koši, aniž by tím ztrácela na pohyblivosti.
 • Nadloktí:
Středně dlouhé, dobře osvalené. Nadloktí a lopatka tvoří v rameni úhel zhruba 100°-110°.
 • Loket:
Suchý, těsně přiléhající ke stěně hrudníku; není vytočený ven, ani vbočený dovnitř. Nadloktí a předloktí tvoří úhel zhruba 120°-130°.
 • Předloktí:
Poměrně dlouhé, rovné, kompaktní, se štíhlým svalstvem. Se silnými šlachami pokračuje směrem k zápěstí.
 • Zápěstí:
Dobře vyvinuté, pevné. Ocelové šlachy.
 • Přední nadprstí:
Poměrně krátké, štíhlé, lehce skloněné (úhel ke svislé ose činí 10° až 15°).
 • Tlapy hrudních končetin:
Kulaté nebo trochu oválné, pevné. Prsty jsou krátké a tak vysoko klenuté, že se uprostřed vůbec nedotýkají podložky. Pružné, dobře navzájem přiléhající. Polštářky tlap jsou pružné, černé. Drápy jsou tvrdé, silné, černé nebo břidlicově šedé.

Pánevní končetiny:

Postavení pánevních končetin je při pohledu ze strany korektní, jestliže se koleno nachází pod sedacím hrbolem a tlapa pod kyčelním kloubem. Svislice spuštěná z vrcholu sedací kosti se dotýká patní kosti. Postavení pánevních končetin při pohledu zezadu je korektní, jestliže svislá linie spuštěná ze sedací kosti probíhá rovnoběžně s osou končetiny, obě končetiny jsou rovnoběžné a postaveny v přiměřené vzdálenosti od sebe.
 • Stehna:
Stehna jsou vybavena velmi dlouhými, širokými, mohutnými svaly, jsou těsně spojena s pánví. Pánev a stehno tvoří úhel zhruba 100°-110°.
 • Kolena:
Objemná. Úhel mezi stehnem a lýtkem činí 110° až 120°.
 • Lýtka:
Dlouhé, mohutné osvalení přechází u hlezna v silné šlachy. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny svislé, oboustranně jsou rovnoběžné s osou těla psa.
 • Hlezna:
Široká, objemná, suchá, šlachovitá. Zaúhlení hlezenního kloubu činí 130 až 140°.
 • Nárt:
Dlouhý, kolmý.
 • Tlapy pánevních končetin:
Oválné, jinak jako tlapy hrudních končetin.
 • CHODY:
Druhý, pomalý, vydatný krok. V klusu je pohyb pružný, lehký, pérovaný, prostorný, vydatný, stejnoměrný, vytrvalý. Lokty nejsou vtočeny dovnitř ani vybočeny ven.

KŮŽE:

Obsahuje hodně pigmentu. Je břidlicově šedá a pevně přiléhající.

OSRSTĚNÍ

Srst:

Přiměřeně tvrdá, zvlněná, poněkud tuhá, nemá přílišný sklon ke zplstnatění. Pod hrubější krycí srstí se nachází jemnější, hebká podsada. Hlava, uši a tlapy jsou pokryté krátkou srstí v délce 1 až 2 cm, hustou a rovnou. Přední a boční strany hrudních končetin a dále pánevní končetiny pod koleny jsou rovněž pokryty krátkou rovnou srstí, dlouhou rovněž 1 až 2 cm. Na zadní straně končetin se nacházejí 5 až 8 cm dlouhé praporce, které dosahují na pánevních končetinách až k hleznu. Kolem kroku se nachází límec, který se prodlužuje a zasahuje až na hruď, kde tvoří hřívu. Ta je velmi výrazná zejména u psů. Na těle, na stehnech a na plecích je srst středně dlouhá (4 až 12 cm), je bohatě zvlněná a tvoří často hřebínky srsti, lemy a chomáče. Ocas je po celé délce porostlý hustou, zvlněnou srstí; na špičce může délka srsti dosahovat 10 až 15 centimetrů.

Barva:

Bílá, slonovinová je povolená. Nosní houba, okraj očních víček a pysky jsou černé. Polštářky tlap jsou černé nebo břidlicově šedé. U patra je žádoucí tmavá barva; růžově zbarvené skvrny jsou přípustné.

Velikost :

Kohoutková výška:
Psi: 71 - 76 cm.
Feny: 66 -70 cm.

Hmotnost:

Psi: 48 -62 kg.
Feny: 37 -50 kg.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Výrazný stop.
 • Nedostatek pigmentu nosní houby, pysků a očních víček.
 • Chybění jednoho zubu nebo několika zubů, pokud jde o řezáky, špičáky, třeňové zuby (premoláry) 2-4, stoličky (moláry) 1-2; chybění více než 2× PM 1; na M3 se nebere zřetel.
 • Předkus nebo podkus, zkřížený skus; Ztráta kontaktu řezáků o více než 2 mm.
 • Entropium, ektropium.
 • Vzpřímené uši.
 • Zvednutý i v klidu nad linii hřbetu nebo zatočený nad zádí.
 • Srst se sklonem k chundelatosti, kučeravá nebo nezvlněná popřípadě drátovitá srst.
 • Končetiny porostlé dlouhou srstí.
 • Odchylující se barva srsti.

Poznámka:

Psi musí vykazovat dvě očividně+ normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

http://www.cokl.cz/public/Image/sekce-data-33/346738264848l.JPG

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama